VIDEO - 606 756 449 / FOTO - 608 216 027 nejhezciden@tyvka.cz

GDPR

ctíme vaše osobní údaje

V rámci plnění zakázek zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email (za účelem fakturace a za účelem komunikace s Vámi), dále pak Vaši podobu na fotografii a ve videu za účelem vyhotovení zakázky – tj. dodání smluveného počtu fotografií a předem domluveného video záznamu.

Zpracování těchto údajů je nezbytné k plnění smlouvy mezi námi (právní titul zpracování). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy a jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

 

Kromě možnosti informace o tom, které vaše osobní údaje zpracovávám, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování. Stane se tak, jestliže zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

K vašim osobním údajům nemá přístup žádná třetí osoba ani nejsou předávány do zahraničí, ani ukládány na jakémkoliv icloudu.

Vaše fotografie (bez označení konkrétní osoby, není-li výslovně uvedeno jinak) jsou zveřejňovány na mých webových stránkách nebo na sociálních sítích (Instagram, výjimečně Facebook) pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas dáváte svobodně a lze jej kdykoliv odvolat. 

 

V takovém případě Vaše fotografie okamžitě stáhneme ze všech umístění. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud fotografii v mezidobí převzal jiný fotografický účet v souladu s právními předpisy a zásadami Facebooku či Instagramu, nemusí být v našich silách zajistit jejich výmaz z těchto účtů, přesto se o to pokusím.

S dotazy, připomínkami či požadavky k uplatnění Vašich práv se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.